Rèm nhựa pvc ngăn lạnh

  • 200 mm (w) x 1.5 mm (T) x 50 m
  • 200 mm (w) x 2.0 mm (T) x 50 m
  • 200 mm (w) x 3.0 mm (T) x 50 m
  • 300 mm (w) x 2.0 mm (T) x 50 m
  • 300 mm (w) x 3.0 mm (T) x 50 m
  • Phần nhựa: Được gia công từ cuộn nhựa pvc
  •  Phụ kiện thanh treo: Thanh móc treo được làm từ sắt sơn tĩnh điện, chiều dài từ 1m – 1.2m, gồm các móc đồng đều cố định.
  • Phụ kiện pát treo: Gồm các lỗ tương ứng với các móc trên thanh treo, giống như thanh treo cũng được làm từ sắt sơn tĩnh điện, chiều dài từ 20 – 30cm ứng với tấm nhựa, mỗi tấm nhựa được nẹp bằng 1 cặp pát treo.